από τη συναυλία που διοργάνωσε η «Ελευθεριακή Παρέμβαση Παντείου» με Indico και Ζωή Τάχα | αφίσα

Προετοιμασία αρχείων